Как ни е изчислена пенсията проверяваме в пенсионното ни досие

14 април 2024 07:37

неделя, 14 април - 07:37

 

НОИ вече предостави на потребителите достъп до новия си Единен портал за електронни услуги (ЕПЕУ). Електронното осигурително досие за пенсия включва основните източници на електронна информация, необходими в процеса по отпускане и изплащане на пенсиите. Информацията се изтегля от съществуващата информационна система на НОИ, от оригиналните източници на данни и регистри, обработена и концентрирана в съответните справки.

В електронното досие за пенсия по нов, съвременен начин са представени някои от съществуващите и към момента на интернет страницата на института справки за осигурените лица във връзка с пенсионните им права (за осигурителен стаж и доход) и справки в услуга на пенсионерите (за издадени пенсионни разпореждания за актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки). Справките от ЕОД за пенсия са обогатени с допълнителни данни, които осигурените лица с български стаж могат да разглеждат, избирайки по-широк набор от възможности. Съществуват и изцяло нови справки с данни за:

осигурителни периоди, осигурителен доход и внесени вноски за самоосигуряващи се лица;

стаж и осигуряване в други държави; осигурителен стаж и доход по данни от осигурителния архив към НОИ;

дата на извършена промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд (УПФ) и професионален пенсионен фонд (ППФ) в държавното обществено осигуряване
(ДОО) и дата на възобновяване на осигуряването от ДОО в УПФ във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване;

изплатени пенсии, добавки, пенсионни записи и др.

Всеки гражданин (след съответната автентикация) може да влезе в своето пенсионно досие, съдържащо неговите лични данни като осигурено лице и/или като пенсионер. Всяко лице, което има положен осигурителен стаж след 31 декември 1996 г, може да разгледа наличната за него осигурителна информация. Всеки пенсионер има възможност да се запознае в детайли с данните, въз основа на които е отпусната пенсията му и е изчислен нейният размер.

Проверяваме си пенсията през нова услуга на НОИ

При избор на Електронното осигурително досие за пенсия се визуализират раздели във вертикално меню, съдържащи информация за:

Лични данни;

Осигурителен стаж и доход;

Допълнително задължително пенсионно осигуряване;

Отпуснати пенсии;

Постановени разпореждания;

Изплатени пенсии и добавки;

Прехвърлени средства между пенсионни системи;

Прогнозен размер на пенсията.

istock
istock
В раздел „Лични данни“ се визуализират името на лицето, неговият ЕГН или друг идентификатор, съществуващата адресна и друга контактна информация, както и допълнителна информация за номер на разплащателна сметка към банка или друг доставчик на платежна услуга, заявена във връзка с извършвани плащания от НОИ.

В раздел „Осигурителен стаж и доход“ може да се извършват справки за:

• осигурителен статус по подадени декларации;

• осигурителни периоди и осигурителен доход по подадени данни за осигурени лица и съответно за внесените вноски за самоосигуряващото се лице;

• данни за стаж и осигуряване за пенсия в други държави;

• данни за стаж и осигуряване в други държави;

• данни за осигурителен стаж и доход от осигурителния архив към НОИ;

• справка за зачетен осигурителен стаж за пенсия към текущата дата на извършване на справката.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase

Източник: www.pariteni.bg