Проверка в „Топлофикация-София“ заради сигналите за високи сметки

25 май 2023 16:46

четвъртък, 25 май - 16:46

 

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. Иван Иванов изиска от ръководството на "Топлофикация София" да предостави изчерпателна информация за качеството на топлофикационните услуги през периода 1 април 2023 г. - 30 април 2023 г. От регулатора уточняват, че повод за това са медийни публикации за високи сметки на абонатите на дружеството за месеца.

От "Топлофикация София" заявиха, че при определяне стойността на месечните фактури през целия отоплителен сезон се ръководят единствено от действащата нормативна уредба и по-конкретно от Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради в режим на етажна собственост, която е Приложение към чл. 61, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването.

Омбудсманът настоява за проверка заради високите сметки за парно

Това се посочва в писмо на дружеството по повод разпространено съобщение от пресцентъра на омбудсмана Диана Ковачева, че е изпратила препоръка до служебния министър на енергетиката Росен Христов и председателя на КЕВР Иван Иванов, в което иска извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД заради необосновано високите сметки за парно, които са получили абонати за прогнозно потребление през април.

istock
istock

Освен това и Столичният общински съвет (СОС) възлага допълнителна проверка на сметките за април към "Топлофикация София", стана известно днес по време на заседанието на Съвета, на което бе разгледан доклад относно заверка на годишните финансови отчети и бизнес-плана на дружеството.

Съгласно действащата нормативна уредба формирането на месечните фактури на потребителите на топлинна енергия е извън регулаторните правомощия на КЕВР. То се извършва по Методика за дялово разпределение на топлинната енергия, която е част от Наредбата за топлоснабдяването. Нормативният акт е издаден от Министерството на енергетиката, което е компетентният орган по извършване на контрол по неговото спазване, уточняват от КЕВР.

Съгласно Наредба номер 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката КЕВР е компетентният орган, контролиращ качеството на предоставяните от дружествата топлофикационни услуги. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от КЕВР Показатели на качество на топлоснабдяването. Същевременно правомощията на Комисията, регламентирани в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, включват контрол върху стриктното прилагане от топлопреносните предприятия на утвърдената от регулатора цена на топлинната енергия за съответния период.   

В тридневен срок "Топлофикация София" трябва да предостави на КЕВР информация с подробни данни за изпълнението на Показателите за качество на топлинната енергия, както и дали в издадените фактури на клиентите за април т.г. е приложена утвърдената от Комисията на 01.07.2022 г. цена на топлинната енергия. 

След получаване на исканата информация от "Топлофикация София", КЕВР ще изготви анализ на възникналата ситуация и ще оповести публично резултатите от проверката, се посочва още в съобщението.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Източник: www.pariteni.bg