Начисляват вноска по застраховка в сметките за ток

31 март 2023 15:47

петък, 31 март - 15:47

 

Омбудсманът Диана Ковачева сезира председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов заради жалби на граждани срещу „Електрохолд Продажби“ EАД.

Причината е, че без тяхното знание и съгласие, при заплащане на месечната сметка за потребена електроенергия през касите на EasyPay или FastPay им се удържа месечна вноска от 2 лева по застраховка „ЕлектрозаЩИТа“. Проблемът е, че хората разбират за това едва след като са си платили задължението.

Проф. Диана Ковачева настоява пред председателя на КФН за проверка по компетентност на дейността на „ЗД Евроинс“ АД и „Електрохолд Продажби“ EАД във връзка с въпросната застраховка „ЕлектрозаЩИТа“.

Омбудсманът подчертава, че от сайта на „Електрохолд Продажби“ ЕАД е видно, че „ЕлектрозаЩИТа“ e доброволна имуществена застраховка, която осигурява покритие на щети върху битови електроуреди, предизвикани от късо съединение, токов удар и пренапрежение в електрическата мрежа вследствие на мълния.

Повече жалби за вода, ток и парно

Става ясно още, че „ЕлектрозаЩИТа“ е съвместен продукт на „ЗД Евроинс“ АД и „Електрохолд Продажби“ EАД и е предназначена само за битовите потребители на „Електрохолд Продажби“ EАД.

istock
istock

При справка в сайта на застрахователното дружество, в раздел „Информационни документи за застрахователни продукти“ се установява обаче, че няма публикувани такива за застраховка „ЕлектрозаЩИТа“.

Общественият защитник обръща внимание, че съгласно Общите условия, застрахователят „ЗД Евроинс“ АД сключва със застраховащия „Електрохолд Продажби“ EАД договори за застраховане на битови електроуреди, които се намират в недвижим имот със съответната точка на доставка, във връзка с който има сключен договор и клиентски номер за продажба на електрическа енергия със застраховащия.

„Видно от публикувана на сайта на електроснабдителното дружество информация, застраховката е доброволна и същата е възможно да бъде сключена по два начина:

1/ В зависимост от това дали клиентът е получил писмо-предложение за издаване на застрахователен сертификат заедно с фактурата си за електрическа енергия. В случай че е получено такова предложение, първата и всяка следваща вноска за застраховката може да се плати само на каса на платежен оператор FastPay или EasyPay при заплащане на месечната сметка за електроенергия, като при заплащане на първата вноска застраховката се активира;

2/ Ако не е получено писмо-предложение, е необходимо клиентът да посети търговски център на Електрохолд и да заяви желанието си пред служител“, пише омбудсманът.

Бум на жалбите към омбудсмана

Допълва, че за прекратяването на застрахователното покритие на сертификата се посочва, че същото може да стане в деня на заплащане на първа вноска - на касата в същия офис на платежния оператор, в който е извършено плащането, а във всички останали случаи – като се подаде писмено уведомление до застрахователя, считано от датата на изтичане на месеца, за който е платена вноска от застрахователната премия.

Омбудсманът е категорична, че такова поведение на монополист е недопустимо.

Проф. Ковачева обръща внимание и на друг факт в Общите условия - при прегледа, на които се установява например, клауза за „Изключения от застрахователното покритие“ – чл. 6, която няма отношение към застраховката. Т.е. изключена е отговорността на застрахователя за загуби, вреди и/или разходи, предизвикани или произтекли от „заразно заболяване или от страх или заплаха от възникване на заразно заболяване…“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Източник: www.pariteni.bg