Средната работна заплата у нас намалява

Същевременно наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България се увеличават

петък, 13 май - 16:59

 

Според предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България се увеличават в края на март 2022 г. с 8,4 хиляди, или с 0,4% спрямо последното тримесечие на 2021 г., достигайки 2,27 милиона. Спрямо първото тримесечие на 2021 година наетите лица в страната нарастват с 0,5% или с 11,2 хиляди.

В същото време средната месечна работна заплата в страната намалява слабо през първото тримесечие на 2022 г. с 1,2% спрямо последните три месеца на миналата година до 1593 лева, но нараства с 9% спрямо първите три месеца на 2021 г.

Спрямо края на миналата година най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 7,3%, "Административни и спомагателни дейности“ - с 2,5% и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 2,3 на сто.

Какви заплати взимат в БНБ

Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение пък е регистрирано в дейностите "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 0,8%.

Най-голям относителен дял на наетите по трудово и служебно правоотношение продължава да има в дейностите "Преработваща промишленост" (20,8%) и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" (16,7%), показват експресните данни на НСИ.

В същото време средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 година е в размер на 1593 лева, като намалява спрямо предходното тримесечие с 1,2%, но нараства с 9% спрямо първото тримесечие на 2021 г.

 

Графика на средната брутна работна заплата по месеци


През януари 2022 г. средната брутна месечна работна заплата е била в размер на 1566 лева, през февруари се е понижила до 1545 лева, преди да нарасне през март до 1668 лева, показват предварителни данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на настоящата година спрямо предходното тримесечие, са: "Образование" - ръст с 16,6%, "Селско и горско и рибно стопанство" - с 10,4% и "Държавно управление" - с 8,1 на сто, докато намаление на заплатите е регистрирано в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" - с 6,9%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 6,6%.

Вижте с колко вдигнаха заплатите на учителите

На годишна база средната месечна работна заплата през периода януари - март (спрямо началото на 2021 г.) бележи най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 34,4%, "Култура, спорт и развлечения“ - с 32,7%, и "Административни и спомагателни дейности“ - със 17,3%, а в "Образование" и "Държавно управление" се запазва на нивото от първото тримесечие на 2021 година.

istock
istock

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2022 г. нараства с 1,8% в обществения сектор, а в частния сектор – с 11,6 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на настоящата година са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" (със средна заплата от 4060 лева), "Финансови и застрахователни дейности" (заплата от 2540 лева) и "Професионални дейности и научни изследвания" (средна заплата от 2264 лева).

В същото време най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (със средна заплата от 964 лева), "Селско, горско и рибно стопанство" (1005 лева) и "Други дейности" (1088 лева). 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg

Източник: www.pariteni.bg