Как ще продължи мярката 60/40 след извънредното положение

Мярката ще влезе в сила от 1 юли и ще бъде в сила до края на септември, но при необходимост може да бъде удължена

понеделник, 29 юни - 14:29

 

Партньорите от Националния съвет за тристранно сътрудничество се споразумяха как схемата 60/40 да продължи и след извънредното положение.

След срещата вицепремиерът Марияна Николова обясни конкретните решения, които са взети.

„Ще се предоставят 60 на сто от осигурителния доход за май 2020 г. и 60 на сто от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя. Средствата се изплащат за не повече от 3 месеца от 1 юли 2020 до 30 септември 2020 г.

В секторите „Хотелиерство” и „Ресторантьорство” за наети след 1 юни 2020 година критерият е осигурителен доход за длъжността”, обясни Марияна Николова и допълни, че право да кандидатстват за тази помощ имат почти всички сектори.

Социалното министерство против повече пари за безработните

„Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно таргитиране на засегнатите сектори”, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

„Това постановление, което очакваме да влезе в сила от 1 юли, отчита всички направени предложения от март досега от работодателските организации. Направихме някои дребни предложения за корекции, като цяло всички работодателски организации подкрепиха това споразумение. То ще спомогне за запазване на заетостта и в подкрепа на компаниите. Другите мерки за подкрепа се забавиха значително”, заяви Велев.